BlogPOSLOVNO SAVJETOVANJE - Smart edukacije

24/04/2019
  • Analiza trenutnog stanja poslovanja- što financijski izvještaji govore o mojoj firmi i kakav sam u usporedbi sa svojom konkurencijom; kako me vidi banka
  • Strateško planiranje poslovnog razvoja- poboljšanje poslovnih performansi
  • Izrada poslovnog plana/investicijske studije
  • Priprema za razgovor u banci- kako prezentirati banci poslovnu ideju
  • «Cash is king»- zašto i kako planirati novčani tok (cash flow projekcije)

Kontakt

099 708 708 6
martina@smartedukacije.com
Marka Bahovca 4, 10430 Samobor

Info

SMART-MKL d.o.o.
OIB 83141749335
https://smartedukacije.com/wp-content/uploads/2019/04/smart_edukacije_footer_logo.png

Sva prava pridržana 2019 © smartedukacije.com | Hosting & Web Shop by KUHADA

Sva prava pridržana 2019 © smartedukacije.com | Hosting & Web Shop by KUHADA